Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

      Üdvözlünk a BirkaFarm.hu honlapján (továbbiakban "oldal"). Kérjük, gondosan olvasd el az Általános Szerződési Feltételeket és az Adatvédelmi nyilatkozatot, mielőtt használnád az oldalt!

Tagság
      Mindenki tagja lehet a BirkaFarmnak! A BirkaFarm.hu oldalon történő regisztrációval igényelsz magadnak egy virtuális birkát, ezzel a BirkaFarm tagjává válsz. Tagságod a gondozás hiánya miatt automatikusan megszűnik. A részvétel feltétele, az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) és az Adatvédelmi nyilatkozatunk ismerete és elfogadása. Az oldal használatával elismered, hogy ismered és elfogadod ezeket. Ha nem értesz egyet velük, kérjük, ne használd az oldalt! Tagsági kötelezettség az ÁSZF ismerete, változásainak nyomon követése és betartása.
      Az oldalt csak azok használhatják, akik elfogadják és betartják az itt leírt szabályokat. Aki megszegi ezen szabályok valamelyikét, annak hozzáférését, regisztrációját a Kiss - Kovács Bt. korlátozhatja, illetve törölheti. Ebben az esetben a kizárt Birka által birtokolt lóherék is törlésre kerülnek, melyért kártérítést a Kiss - Kovács Bt. semmilyen formában nem vállal.

Tulajdonjog és felhasználás
      Az oldal kizárólagos tulajdonosa és üzemeltetője a Kiss - Kovács Bt. A honlapon található anyagok felhasználási-, tulajdon-, vagy kezelői joga a tulajdonosé.
      Tilos az oldal bármely nemű tartalmának sokszorosítása, másolása, terjesztése, publikálása, módosítása, továbbítása, más hálózaton való közzététele, bármilyen anyag vagy mű készítése kivéve, ha előzetes írásbeli engedéllyel rendelkezel a Kiss - Kovács Bt-től.
      Szigorúan tilos bármilyen olyan tevékenység végzése a Honlapon, ami veszélyeztetheti a rendszer biztonságos működését, ideértve a honlap nem rendeltetésszerű, az átlagos mértéktől eltérő használatát.
      Ezen tilalom megszegése a tagság automatikus megszüntetésén kívül büntető- és polgári peres eljárást vonhat maga után.

A felhasználók által bevitt adatok
      A chat, üzenőfal valamint az adatlapok tartalmáért a BirkaFarm semmilyen felelősséget nem vállal, amennyiben az üzemeltető tudomást szerez nem oda illő képről vagy szövegről, akkor eltávolítja azt, és joga van a résztvevőt kizárni az oldal használatából, és regisztrációját is törölheti. Ilyenek lehetnek:
- közönséges, durva, trágár kifejezéseket, becsületsértő, emberi méltóságot sértő, rágalmazó, pornográf vagy bármely törvénybe, jogszabályba ütköző dolgot tartalmaz, illetve azok megsértésére buzdít;
- sérti bármely személy személyes adataihoz fűződő vagy bármilyen egyéb jogát, ideértve természetesen a szerzői, védjegy vagy szellemi alkotáshoz fűződő jogokat is;
- reklámanyagokat tartalmaz - kivéve a pont ezt a célt szolgáló reklámfelületeket;
- bármilyen módon veszélyezteti a BirkaFarm működését, illetve anyagi vagy erkölcsi kárt okoz annak vagy a felhasználóinak;

A BirkaFarm számára küldött önkéntes anyagok
      Ha önként anyagot küldesz nekünk (pl. ötletet, rajzot, stb. - kivéve a Személyes Adatokat), akkor ezen önként beküldött anyagok jogosultjává a Kiss - Kovács Bt. válik, és ezt a saját belátása szerint használja fel vagy törli, nincs jogod kártérítést követelni.

Hirdetések
      A BirkaFarm saját, felhasználók, illetve harmadik fél hirdetései is láthatók. A BirkaFarm csak a saját maga által feladott hirdetésért vállal felelősséget. Egy hirdetésnek a BirkaFam honlapján való megjelenése nem jelenti azt, hogy annak tartalmát a BirkaFarm ismeri, az adott árut, szolgáltatást a BirkaFarm javasolja. Azonban a BirkaFarm fenntartja magának a jogot - a hirdetések terén is - a külön felszólítás nélkül való törlésre, amennyiben azok tartalma nem felel meg az ÁSZF-nek, mivel a BirkaFarm a hirdetéseket is felhasználó által bevitt adatként kezeli. Az ÁSZF megsértése miatt törölt hirdetésekért a BirkaFarm semmiféle anyagi és/vagy erkölcsi felelősséget nem vállal, a hirdetési díjat nem fizeti vissza.

Módosítás
      A BirkaFarm fenntartja magának a jogot, hogy a honlap bármelyik részét - beleértve az ÁSZF-t is - vagy egészét, előzetes értesítés nélkül bármikor módosíthassa, korszerűsíthesse, megszüntethesse.

Felelősség
      Mivel a honlap látogatása önkéntes, ezért semmiféle felelősséget nem vállalunk sem annak tartalmáért, sem működéséért, sem elérhetőségéért, sem a hirdetésekben megjelentekért - a jogszabályokban kötelezően előírt mértéken túl. Továbbá nem vállalunk felelősséget a változások/megszűnések kényelmetlenségeiért, hátrányaiért, az ezzel esetlegesen okozott anyagi és/vagy erkölcsi kárért. A honlapot a mindenkori aktuális állapotában mindenki a saját felelősségére látogathatja, használhatja.