Adatvédelmi nyilatkozat

      A Kiss - Kovács Bt. (a birkafarm.hu weboldal üzemeltetője és tulajdonosa), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.
      A weboldal használata regisztrációhoz kötött. Önt a regisztráció során arra kérjük, hogy részünkre olyan információkat adjon meg, melyek személyes adatoknak minősülnek. Egyes adatok (pl. e-mail cím) megadása kötelező, míg más adatok (pl. hajszín, szemszín, magasság) megadása a regisztrációnak nem előfeltétele. A Kiss - Kovács Bt., mint adatkezelő, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény előírásait és az 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt egyezmény kihirdetéséről rendelkezéseit maradéktalanul betartva fogja az Ön adatait kezelni és nyilván tartani. A regisztráció során tudomásunkra jutott személyes adatait semmilyen körülmények között nem tesszük - az Ön kifejezett jóváhagyó hozzájárulása nélkül - más számára hozzáférhetővé, kivéve a jogszabályi kötelezés illetve a hatósági eljárás eseteit.

Az adatkezelő neve:
      Kiss - Kovács Bt.

Az adatkezelő címe:
      5600, Békéscsaba

Az adatkezelő elérhetősége:
      info@birkafarm.hu

A kezelt adatok köre:
      A Felhasználó által kötelezően megadott adatok a név, nem, email cím, születési dátum, lakhely. A Felhasználó döntése alapján megadott adatok a skype név, hajszín, szemszín, magasság (skype név, email cím a többi Felhasználónak csak akkor válik elérhetővé, ha ismerősnek van jelölve).
      A birkafarm.hu megtekintése során rögzítésre kerül a Felhasználó számítógépének az IP címe, a használt operációs rendszere, a látogatás kezdő és befejező időpontja. Ezeket az adatokat a rendszer automatikusan naplózza, az információkat kizárólag összesített és feldolgozott formában, szolgáltatásaink esetleges hibáinak kijavítása, minőségük javítása érdekében, statisztikai célokra valamint biztonsági okokból használjuk. A birkafarm.hu a naplófájlban található adatokat nem kapcsolja össze egyéb személyes adatokkal, a jelszavak titkosítva kerülnek tárolásra.

Az adatkezelés célja:
      A Felhasználó önkéntes döntése alapján belső Internetes közösség alkotása, felhasználók azonosítása.
      A birkafarm.hu használata során a naplófájlban rögzítésre kerülő adatok esetében az adatok tárolása kizárólag statisztikai célokat szolgál.
      Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Személyes adatokat harmadik személynek csak a felhasználó előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén adható át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra.

Az adatkezelés időtartama:
      A felhasználó által kötelezően megadott adatok esetében, amíg a felhasználó tagja a közösségnek. (Amennyiben a felhasználó maximum 1,5 hónapig nem lép be a profiljába, adatait az adatkezelő a profilját a teljes tartalmával törli.)
Amennyiben a felhasználó jogellenesen, megtévesztően használ személyes adatot, vagy bűncselekményt valósít meg, akkor adatait a felhasználási feltételekben biztosított módon az adatkezelő azonnal törölheti. A felhasználó döntése alapján a profilban megadott adatok esetében, amíg azokat a profiljában megjeleníti.

A személyes adatok törlése:
      A felhasználók kérhetik adataik törlését, email-ben a regisztrált email címükről az info@birkafarm.hu címen, amelyre 7 munkanapon belül választ kap az érintett.

Az adatkezelés módosításának lehetősége:
      A birkafarm.hu fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A felhasználó a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő első használatával elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.

A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban:
      Személyes adatai kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben az info@birkafarm.hu címre kell eljuttatni, amire 7 munkanapon belül választ kap az érintett. A felhasználók kérhetik adataik törlését.

Jogérvényesítési lehetőségek:
      A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az Adatvédelmi törvény valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is. További kérdéssel, illetve észrevételeivel keresse az üzemeltető munkatársát az info@birkafarm.hu e-mail címen.

Linkek:
      Szolgáltatásaink számos olyan kapcsolódási pontot (linket, bannert) tartalmaznak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adat- és információvédelmi gyakorlatáért a Kiss - Kovács Bt. nem vállal felelősséget.